Техническа спецификация

  • Начало
  • Залата
  • Техническа спецификация
Техническа  спецификация
Многофункционалната спортна зала в Пловдив беше официално открита през август 2015 г.

Съоръжението е със застроена площ от 9845 кв.м и разгърната застроена площ от 27 015 кв.м. Състои се от две подземни и три надземни нива. В залата мoгат да се практикуват над 20 вида спорт. Игралното поле е с размери – 44,8 м дължина (между колоните) и 31,3м ширина (при разгънати телескопични трибуни) на терен. Височината е 16,2м (в зоната при гръбнака на металната покривна конструкция ).
Многофункционалната спортна зала в Пловдив е втора по големина в България. Тя разполага с отлична транспортна достъпност, като са осигурени транспортни връзки с 4 булеварда.
Осигурен е достъп за хора с увреждания посредством два асансьора, като за тях има и специално изградено сервизно помещение с WC. Осигурени са места в залата предназначени за хора с увреждания и безпрепятствен достъп на инвалидни колички– 24бр. Местата за паркиране на инвалиди в подземния паркинг са 8бр.
 

Спортна зала „Колодрума“ разполага с:
- 6062 седящи места (от тях 1490 телескопични трибуни и 24 места предвидени за инвалидни колички) с възможност до 6372 с правостоящи при концерти
- 149 ВИП места (ВИП местата са включени в бройката от 6062 места)
- Две зали за загряване
- Пресцентър със 100 места
- Съблекални – 5 отборни и 2 индивидуални
- Две треньорски стаи
- Две съдийски стаи
- Допинг контрол
- Лекарски кабинет
- Сервизни помещения
- Два LED видео екрана с размери 7.32 м х 6.1 м
- Подземен паркинг със специален статут на използване
- Надземен паркинг със 192 места към ОП „Паркиране и Репатриране“;