Схема на залата

  • Начало
  • Залата
  • Схема на залата
Схема на залата
Според различното разположение на сцената отпадат различен брой места от трибуните.

Схема на залата при провеждане на стандартен концерт:

 

Схема на залата при провеждане на концерт с 360 градуса гледка:

 

Схема на залата при провеждане на спортно мероприятие: