Ценоразпис

ОП „ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА“

№ по ред

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Цена лв.  с ДДС

 

I.   ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЗА МЕРОПРИЯТИЕ

 

1.1.

Ползване на залата за културно/спортно мероприятие /на ден/

10 800.00

1.2.

Ползване на залата за  културно/спортно мероприятие (след втория последователен ден) /на ден/

 9 600.00

1.3.

Ползване на терен (без телескопични трибуни) /на ден/

3 000,00

1.4.

Ползване на залата за тренировка /репетиция /до 12 часа/

 1 800.00

1.5.

Ексклузивно ползване на колоездачната писта /на ден/

2 400.00

1.6.

Ексклузивно ползване на колоездачната писта от колоездачни клубове (до 9 човека) /до 2 часа/

Забележка: За всеки започнат час след втория се заплаща – 72 лв. с ДДС

156.00

1.7.

 

Ексклузивно ползване на колоездачната писта от колоездачни клубове (от 10 до 30 човека), на човек /до 2 часа/

Забележка:  За всеки започнат час след втория се заплаща 12 лв. с ДДС

16.80

 

 

Забележка: Цените от т.1.1 до т.1.2. включват ползването на помещения и инвентар, включени в Раздел III, но не включват охрана, почистване и ползване на други услуги, включени в Раздел  IV.

Цените от т.1.3 до т.1.7. не включва ползването на помещения и услуги в раздели III и IV, както и охрана и почистване.

 

 

II. ПОДГОТОВКА ЗА МЕРОПРИЯТИЕ

 

2.1.

Ползване на необходими помещения за подготовка на мероприятие (монтаж, демонтаж на съоръжения и оборудване)  в ден различен от деня на мероприятието /до 4 часа/

800.00

2.2.

Ползване на необходими помещения за подготовка на мероприятие (монтаж, демонтаж на съоръжения и оборудване)  в ден различен от деня на мероприятието /до 12 часа/

1800.00

2.3.

Монтаж/демонтаж на професионална дървена настилка /700 кв. м.

700.00

2.4.

Монтаж/демонтаж на настилка терафлекс / 800 кв. м.

2 400.00

 

 

III. ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ИНВЕНТАР

 

3.1.

Ползване на телескопични трибуни сектори А, или С (до 415 места) /на ден/

480.00

3.2.

Ползване на телескопични трибуни сектори В, или D (до 330 места) /на ден/

360.00

3.3.

Ползване на пресцентър (до 100 места) /на час/ 

60.00

3.4.

Ползване на пресцентър (до 100 места) /на ден/

240.00

3.5.

Ползване на голяма зала на кота -3,35 (Сектор D3) /на час/

60.00

3.6.

Ползване на голяма зала на кота -3,35 (Сектор D3) /на ден/

300.00

3.7.

Ползване на малка зала  на кота -3,35 (Сектор В3) /на час/

36.00

3.8.

Ползване на малка зала на кота -3,35 (Сектор В3) /на ден/

180.00

3.9.

Ползване на индивидуална съблекалня в спортно-техническа зона /до 2 часа/

12.00

3.10.

Ползване на индивидуална съблекалня в спортно-техническа зона /на ден/

36.00

3.11.

Ползване на отборна съблекалня в спортно-техническа зона /до 2 часа/

30.00

3.12.

Ползване на отборна съблекалня в спортно-техническа зона /на ден/

108.00

3.14.

Ползване на LED видео-стени в голяма зала /до 2 часа/

120.00

3.15.

Ползване на LED видео-стени в голяма зала /на ден/

480.00

3.16.

Ползване на озвучителна система в голяма зала /до 2 часа/

120.00

3.17.

Ползване на озвучителна система в голяма зала /на ден/

480.00

3.18.

Ползване на билетен център /на час/

30.00

3.19.

Ползване на билетен център /на ден/

180.00

3.20.

Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход А) /на час/

24.00

3.21.

Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход А) /на ден/

96.00

3.22.

Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход С)  /на час/

12.00

3.23.

Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход С)  /на ден/

48.00

3.24.

Ползване на ниша на кота -3,35 (сектор В2 или В3 или D3) /на час/

18.00

3.25.

Ползване на ниша на кота -3,35 (сектор В2 или В3 или D3) /на ден/

72.00

3.26.

Ползване на зона по избор в коридор на кота 0,00 (между сектор А и В2 / В2 / В3 / между В2 и В3/ С / D2/ )  /за час/

48.00

3.27.

Ползване на зона по избор в коридор на кота 0,00(между А и В2 / В2 / В3 / между В2 и В3/ С / D2/ )  /на ден/

120.00

3.28.

Ползване на РАК шкаф (озвучаване) в пресцентър /на час/

12.00

3.29.

Ползване на РАК шкаф (озвучаване) в пресцентър /на ден/

60.00

3.30.

Ползване на екран  в пресцентър /на час/

6.00

3.31.

Ползване на екран  в пресцентър /на ден/

30.00

3.32.

Ползване на мултимедия в пресцентър /на час/

12.00

3.33.

Ползване на мултимедия в пресцентър /на ден/

120.00

3.34.

Ползване на 1бр. микрофон /за час/

6.00

3.35.

Ползване на 1бр. микрофон /на ден/

24.00

3.36.

Ползване на флипчарт или магнитна дъска /на час/

6.00

3.37.

Ползване на флипчарт или магнитна дъска /на ден/

24.00

3.38.

Ползване на 1 бр. алуминиево колче с лента /на ден/

2.40

3.39.

Ползване на подиум /на ден/

24.00

3.40.

Ползване на 1 бр. мебел тип рецепция /на ден/

18.00

3.41.

Ползване на малък щендер за костюми /на ден/

6.00

3.42.

Ползване на голям щендер за костюми /на ден/

8.40

3.43.

Ползване на огледало на стойка /на ден/

6.00

3.44.

Ползване на 1бр. двуместен диван /на ден/

18.00

3.45.

Ползване на двукрилен гардероб /на ден/

18.00

3.46.

Ползване на индивидуална стълбичка за награждаване /на ден/

36.00

3.47.

Ползване на отборна стълбичка за награждаване /на ден/

60.00

 

IV. ДРУГИ УСЛУГИ

 

4.1.

Ползване на фасадата на залата за рекламно-информационни елементи с цел популяризиране на мероприятия, провеждани в залата, закрепени по указан начин до 40м2 /на ден/, без включен монтаж

24.00

4.2.

Ползване на фасадата на залата за рекламно-информационни елементи с цел популяризиране на мероприятия, провеждани в залата , закрепени по указан начин до 65м2 /на ден/, без включен монтаж.

30.00

4.3.

Ползване  на подземен паркинг до 50 паркоместа за организатори, участници и гости (без вкл. човешки ресурс като охранители и разпоредители с цел осигуряване контрол на достъпа, както на МПС, така и на хора от към подземния паркинг към залата) – /до 3 часа/

120.00

 

4.4.

Ползване  на подземен паркинг до 50 паркоместа за организатори, участници и гости (без вкл. човешки ресурс като охранители и разпоредители с цел осигуряване контрол на достъпа , както на МПС, така и на хора от към подземния паркинг към залата) – /на ден/

360.00

4.5.

Ползване  на подземен паркинг със 150 паркоместа за организатори, участници и гости (без вкл. човешки ресурс като охранители и разпоредители с цел осигуряване контрол на достъпа както на МПС, така и на хора от към подземния паркинг към залата) – /на ден/

600.00

4.6.

Ползване на 1 бр. маса (1м х 1м) /на ден/

6.00

4.7.

Ползване на 1 бр. стол /на ден/

2.40

4.8.

Ползване на преносим, професионален куфар за грим с осветление /за час/

18.00

4.9.

Ползване на преносим, професионален куфар за грим с осветление  /на ден/

72.00