bg en
ДЛОШ-Писта Мъже и Жени елит и Юноши старша възраст 2021 г.

ДЛОШ-Писта Мъже и Жени елит и Юноши старша възраст 2021 г.


Дата: 17-19.09.2021 г.
Билети:
Начален час: 17.09.2021 г. – 09.00 ч.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЛОШ-Писта Мъже и Жени елит и Юноши старша възраст 2021 г.  


17.09.2021-19.09.2021 КОЛОДРУМ ГР. ПЛОВДИВ
Организатор
: Българска Федерация Колоездене

Победителите в отделните дисциплини от „ДЛОШ-2021г  получават титлата Държавен шампион на България  за 2021гза съответната дисциплина.  Класиралите се до трето място в него се награждават с медали.

Отборите, класирали се до трето място в „ДЛОШ“ 2021г., се награждават с купи и медали.

 


Писта – Юноши старша
17.19 – 19.09.2021 г.  писта – Колодрума гр. Пловдив

Дисциплини:
• Спринт (Бързина чрез отстраняване)
• 1000 м. – от място
• 3000 м. – индивид уално преследване
• 4000 м. – от б орно преследване
• Отборен спринт (италианско пресл едване)
• Издръжливост по точки – 20 км 
• Скрач – 10 км
• Издръжливост чрез отпадане
• Темпови обиколки-7.5km
• Омниум
• Медисън- 25 км 
• Кейрин

 


Писта – жени – елит
18.09 – 19.09.2021 г.  писта – Колодрума гр. Пловдив

Дисциплини:
• 500м. – от място
• 3000м. – индивидуално преследванне

 


Писта – мъже – елит
17.09 – 19.09.2021 г.  писта – Колодрума гр. Пловдив

Дисциплини:
• Спринт (Бързина чрез отстраняване)
• 1000 м. / 500 м. – от място
• 4000 м. / 3000 м. – индивидуално преследване
• 4000 м. – отборно преследване
• Отборен спринт/италианско преследване
• Издръжливост по точки – 40 км
• Скрач – 15 км
• Издръжливост чрез отпадане
• Темпови обиколки-10km
• Омниум
• Кейрин
• Медисън-50 км 

 

 

Програма:

 

17.09.2021 г. – 09.00 ч.
• 200 м. – квалификация за бързина-Юноши старша възраст
• 200 м. – квалификация за бързина -Мъже елит
• 3000 м. - индивидуално преследване – едно пробягване
• 4000 м. - индивидуално преследване – едно пробягване
• Бързина 1/ 4 финали /1 – 8;2 – 7;3 – 6;5 – 4/- Юноши старша възраст по един манш
• Бързина 1/ 4 финали /1 – 8;2 – 7;3 – 6;5 – 4/-Мъже елит по един манш
• Скрач- Юноши старша възраст – при повече от 24 състезатели ще се проведат квалификации
• Скрач-Мъже елит  – при повече от 24 състезатели ще се проведат квалификации


17.09.2021 г. – 17.00 ч.
• бързина – полуфинали - Юноши старша възраст по един манш
• бързина  полуфинали -  Мъже елит  по един манш
• Издръжливост чрез отпадане- Юноши старша възраст
• Издръжливост чрез отпадане-Мъже елит
• бързина – финал – 3/4; 1/2 място- Юноши старша възраст, 2 манша
• бързина – финал – 3/4; 1/2 място- Мъже елит,  2 манша


18.09.2021 г. – 09.00 ч.
• 1000м от място- Юноши старша възраст
• 1000м от място-Мъже елит
• отборно преследване /- Юноши старша възраст
• отборно преследване /-Мъже елит
• темпови обиколки- Юноши старша възраст
• темпови обиколки-Мъже елит

 

18.09.2021 г. – 17.00 ч.
• Кейрин- Юноши старша възраст-квалификация
• Кейрин- Мъже елит възраст-квалификация
• Издръжливост по точки- Юноши старша възраст
• Издръжливост по точки-Мъже елит
• Кейрин- Юноши старша възраст – ½ Финал
• Кейрин- Мъже елит- ½ Финал
• 500м от място – Жени 
• Кейрин- Юноши старша възраст – Финал
• Кейрин- Мъже елит- Финал

 

19.09.2021-10.00 ч.
• Отборен спринт- Юноши старша възраст
• Отборен спринт-Мъже елит
• Медисън- Юноши старша възраст
• Медисън- Мъже елит
• 3000м от място – Жени

 

Церемония по награждаване на всички призьори в ДЛОШ ще започне веднага след финала на последната дисциплина.

 


Класиране – лично и отборно

Дисциплината 200 м. летящ старт е квалификация за бързина, в която по схема продължават 8 състезателя, а останалите се класират по времето от квалификацията. След четвърт финалите за 5 – 8 място, няма да има пробягване, а състезателите ще се класират по времето от квалификацията. 

В дисциплината „Издръжливост по точки”, точки се начисляват на всяка 10- та обиколка на първите 4-ма състезатели - съответно 5, 3, 2, 1. Точките на финалния спринт се удвояват – съответно 10, 6, 4, 2 т.

Дисциплина Омниум, съгласно регламента на UCI.
За всички дисципли ни в Омниум, с изкл. на „Издръжливост по точки”, точки се начисляват по следния начин:
1 мяст о – 40 т.
2 място – 38 т.
3 мяст о – 36 т. и т.н .
за 21-во място и всички останали надолу  места с е начислява по 1 т.

Преди началото на „Издръжливост по точки” се събират всички точки на състезателите от предходните три дисциплини. Към тези точки се добавят всички събрани точки, основани на спечелени обиколки или спринтове. Състезател застигнат с една обиколка се наказва с 20т. Състезател изостанал с една или повече обиколки и отстранен от пистата от Съдийската колегия се наказва с допълнителни 40т.
Победител в Омниум е този състезател, който е събрал най -много точки след приключването на дисциплината „Издръжливост по т очки”.
Всеки състезател отказал се по време на четирите дисциплини на Омниум не участва в крайното класиране и се отбелязва с DNF.
С изключение на дисциплината „Издръжливост чрез отпадане” всички състезатели отстранени от писта от Съдийската колегия се наказват с 40т.

Начинн на точкуване за отборното класиране: 
Индивидуални дисциплини - На първите 20 състезатели в дисциплината се
начисляват точки, както следва:
1място – 25 т.
2място – 21 т.
3мяст о – 19 т.
4 място – 17 т.
5 място – 16 т. и т.н .
20-то мя сто – 1 т.

Отборен спринт - На първите 20 отбора в дисциплината се начисляват точки, както следва:
1 място – 75 т.
2 място – 63 т.
3 мяст о – 57 т.
4 място – 51 т.
5 място – 48 т. и т.н .
20-то мя сто – 3 т.

Отборно преследване - На първите 20 отбора в дисциплината се начисляват точки, както следва:
1 място – 100 т.
2 място – 84 т.
3 мяст о – 76 т.
4 място – 68 т.
5 място – 60 т. и т.н .
20-то мя сто – 4 т.

В дисциплината „Отборното преследване“ се допуска стартирането на отбори с трима състезатели. За отборното класиране на тези отбори ще се начисляват 75% от точките според мястото, на което са се класирали. Ако четвъртият състезател е изминал по-малко от 50% от дистанцията, се начисляват 75% от точките според класирането на отбора.

Отборното класиране се формира от сбора на точките на първите трима състезатели от всеки отбор, за индивидуалните дисциплини и от точките на първия отбор от отборните дисциплини.

КОЛОДРУМ ПЛОВДИВ 2019 | ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ УЕБ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА: 360 SOLUTIONS