bg en
Схема на залата

Схема на залата

Според различното разположение на сцената отпадат различен брой места от трибуните.

Схема на залата при провеждане на стандартен концерт:

Схема на залата при провеждане на концерт с 360 градуса гледка:

Схема на залата при провеждане на спортно мероприятие:

КОЛОДРУМ ПЛОВДИВ 2019 | ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ УЕБ ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА: 360 SOLUTIONS